Publicaties

Kennispaper 5: Langetermijnbeleggen

In het nieuwe SPIL-kennispaper Langetermijnbeleggen: hoe hier mandaten voor in te richten? wordt de inrichting van langetermijnbeleggen, en de bijbehorende mandaten, besproken voor pensioenfondsbestuurders.

SPIL-lid Alfred Slager, hoogleraar TIAS Business School en bestuurder bij Pensioenfonds voor de Huisartsen: “Om ondernemingen te kunnen stimuleren zich op de lange termijn te richten dient dit vanaf het begin een uitgangspunt te zijn bij het ontwerpen van het mandaat, het vormgeven van het beleggingsbeleid en het selecteren van de uitvoerder.”

De opbrengsten kunnen vervolgens groot zijn. SPIL-lid en directeur Sustainability in Finance Marcel Jeucken: “Door expliciet in te zetten op het oogsten van langetermijnrendementen komen nieuwe mogelijkheden binnen handbereik, nieuwe en opkomende beleggingsstrategieën, waar ook bijvoorbeeld een duurzaamheidspremie te verdienen valt. Zeker bij de huidige lage rendementsverwachtingen is het belangrijk deze niet te laten schieten.”

Klik hieronder om het kennispaper te downloaden.

Download publicatie
  • Auteur

    Alfred Slager
  • Publicatiedatum

    19 december 2018

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download