Nieuws

Enquête: Sector wil meer doen aan ESG

Het overgrote deel van de pensioenfondsen en- uitvoerders wil meer doen op gebied van ESG. De risico’s en kansen van ESG, samen met de intrinsieke motivatie van bestuurders vormen de drijvende kracht achter ESG-activiteiten. Het EU Action Plan on Sustainable Finance, Lange termijn beleggen, Klimaat en de SDG’s worden gezien als de belangrijkste thema’s voor de aankomende jaren. Dit en meer blijkt uit de enquête die SPIL in november binnen haar netwerk en onder de leden van de Pensioenfederatie verspreidde. In totaal vulden 69 respondenten de enquête in.

Het overgrote deel van de respondenten (80%) zegt meer of veel meer te willen doen op het gebied van ESG. Slechts 20% geeft aan genoeg te doen en niemand zegt minder te willen doen. In combinatie met de omvang van de fondsen en het niveau van implementatie van ESG in de organisatie zijn drie groepen te onderscheiden. De koplopers zijn de grote fondsen en uitvoerders met een hoog niveau van implementatie en ambitie. De welwillenden, veruit de grootste groep, bestaat uit kleine en middelgrote fondsen die meer willen doen. De achterblijvers voelen daarentegen geen drang om meer te doen en kennen bovendien een laag implementatieniveau.

De drijvende kracht achter ESG-activiteiten is de intrinsieke motivatie van bestuurders, samen met zowel de risico’s als de kansen die ESG met zich meebrengt. Hier zijn opvallende verschillen tussen de groepen te zien. Bij de achterblijvers is de verplichting vanuit regelgeving de meest genoemde reden om met ESG bezig te zijn. Bij de koplopers is ook de vraag vanuit deelnemers belangrijk.

In de enquête stelden we de vraag voor welke ESG-onderwerp en -thema’s respondenten nog op zoek zijn naar kennis. Bij de onderwerpen steekt het EU Action Plan on Sustainable Finance erbovenuit. Daarnaast worden IMVO Convenanten, SRI en Shareholder Rights Directive vaak genoemd. Als we naar de thema’s kijken, dan worden Klimaat en de SDG’s het meest genoemd. Lange termijn beleggen wordt als belangrijkste thema gezien door de respondenten, maar een kleiner deel zegt hiervoor op zoek te zijn naar meer kennis.

Bekijk alle resultaten van de enquête via deze link.

Deel dit nieuwbericht
  • Publicatiedatum

    03 december 2019

Meer nieuws

Aankondiging: Webinar lange-termijn duurzame waarde creatie

Meer

SPIL-kennisupdate over duurzame EU-regelgeving

Meer