Nieuws

Presentatie voor ondernemingspensioenfonds Cosun

Op 30 oktober 2017 heeft SPIL-lid Leonne Jansen een presentatie gegeven voor het bestuur van ondernemingspensioenfonds Cosun. Deze had SPIL benaderd met de wens eens in gesprek te gaan met iemand die betrokken is geweest bij de vormgeving van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)-beleid van een middelgroot pensioenfonds. Leonne Jansen heeft hiermee ervaring bij het BPF voor de Zoetwarenindustrie, waarvan zij werknemersvoorzitter is. Daarnaast was zij tot 1 juni 2017 bestuurslid bij het BPF Vervoer.

Leonne benadrukt dat het van belang is om eerst goed de drijfveren van het pensioenfonds scherp te krijgen om met MVB aan de slag te gaan. Is dat de externe regelgeving vanuit DNB, gaat het om het managen van risico’s of is het een vraag vanuit de deelnemers? En wat vinden die deelnemers dan belangrijk?

Het is van belang om eerst een visie en een beleid te ontwikkelen: wat is het ambitieniveau? Waar leg je de lat voor het pensioenfonds? En hoe ga je dat meten? Wat mag een duurzaam beleggingsbeleid eigenlijk kosten? En wat wil je dat het oplevert? Het is raadzaam om dit vooraf vast te leggen, zowel de kosten in basispunten van het belegd vermogen als de tijdsinvestering van het bestuur.

De volgende stap is de implementatie: Zijn er onwenselijke activiteiten die je kunt verbeteren? Gaan we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen? Leonne lichtte toe hoe haar eigen pensioenfondsen middels een workshop het stembeleid hebben bepaald. Het MVB-beleid kan ook worden uitgewerkt door engagement, door de dialoog aan te gaan met ondernemingen.

En willen we ondernemingen en landen uitsluiten? En welke landen en ondernemingen dan? En zijn er beleggingscategorieën die je uit zou willen sluiten? Of wil je juist door het beleggingsbeleid activiteiten stimuleren die een positieve bijdrage leveren (impact investing)?

Voor middelgrote en kleinere pensioenfondsen is beleggen via eigen mandaten soms niet haalbaar. Daarvoor zijn de investeringen per beleggingscategorie te klein. Gelukkig zijn er steeds meer beleggingsfondsen waarin ‘MVB-proof’ wordt belegd. Ook bij de selectie van een asset manager kan MVB een rol spelen.

Er ontstond een levendige discussie over hoe de deelnemers bij het MVB-beleid te betrekken. Welke keuzes wil en kun je maken als pensioenfondsbestuurder? Waar wil je accenten leggen die voor je eigen pensioenfonds belangrijk zijn?

Het bestuur van het pensioenfonds Cosun was geïnspireerd en gemotiveerd om het MVB-beleid verder vorm te gaan geven. Daar draagt SPIL graag aan bij!

Deel dit nieuwbericht
  • Publicatiedatum

    11 januari 2018

Meer nieuws

SPIL-kennisupdate over duurzame EU-regelgeving

Meer

Enquête: Sector wil meer doen aan ESG

Meer