Publicaties

Kennispaper 4: Wat te doen met klimaatverandering?

In het nieuwe kennispaper Wat te doen met klimaatverandering? zetten de leden van het SPIL de stappen op een rij die pensioenfondsbestuurder en – uitvoerder nu kunnen zetten om toekomstige klimaatverandering en de energietransitie zo goed mogelijk te doorstaan.

Kennispaper 2 (Impact van klimaatverandering op pensioenbeleggingen’ (2017)) liet zien dat zowel de risico’s als de kansen van klimaatverandering en de energietransitie aanzienlijk zijn. SPIL presenteert nu concrete stappen die pensioenfondsbestuurders en hun uitvoerders kunnen zetten om de klimaatgerelateerde financiële risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten. Daarbij benoemt SPIL ook voorbeelden van koplopers op dit terrein in de Nederlandse pensioensector, van zowel grote als kleine fondsen.

“Klimaatverandering heeft nu reeds een impact op de pensioenbeleggingen, en zal dat steeds meer gaan krijgen. Maar ook de strijd daartegen, de energietransitie, zal de waarde van beleggingen in hoge mate beïnvloeden. Zie hoe de waarde van veel kolenbedrijven de afgelopen jaren is gekelderd. Een wereldwijde commissie onder leiding van Michael Bloomberg noemde klimaatverandering dan ook een van de belangrijkste risico’s voor de financiële sector, ook op de korte termijn. En bovendien een van de minst begrepen risico’s. Met dit kennispaper willen wij het begrip over het probleem, en vooral wat daar aan te doen, vergroten”, aldus René van de Kieft, voormalig bestuursvoorzitter MN en voorzitter van de SPIL-werkgroep.

Klik hieronder om het kennispaper te downloaden.

Download publicatie
  • Auteur

    René van de Kieft
  • Publicatiedatum

    22 november 2018

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download