Publicaties

Kennispaper 1: De financiële prestaties van verantwoord beleggen

Met de groeiende belangstelling voor verantwoord beleggen rijst de vraag wat het meenemen van milieu-, sociale en goed bestuur (environmental, social en governance: ESG) factoren voor gevolgen heeft voor de financiële prestaties van beleggingen?

Uitgebreid empirisch onderzoek laat zien dat verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te gaan van de financiële prestatie.

Sterker, het kan daar een positieve bijdrage aan leveren, zowel in de vorm van een hoger rendement als in de vorm van een lager risico.

Download publicatie
  • Auteur

    Rens van Tilburg
  • Publicatiedatum

    01 mei 2017
  • Pagina's

    23

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download