Publicaties

Kennispaper 7: Beleggen voor een betere wereld

Pensioenfondsen zijn bij uitstek langetermijnbeleggers. Ze hebben belang bij duurzaamheid op de lange termijn. Niet alleen vanwege de impact ervan op de financiële prestatie van de beleggingsportefeuille, maar ook vanwege de leefbaarheid van de wereld van hun deelnemers – nu en in de toekomst. Dit perspectief staat centraal in ‘Beleggen voor een betere wereld’.

In dit kennispaper presenteren we een raamwerk voor beleggen met SDG-uitkomsten dat bestaat uit een vijftal stappen. Het biedt pensioenfondsen houvast in tijden van een veranderende omgeving en een veranderende verantwoordelijkheid.

Download publicatie
Volg Marcel Jeucken op social media
  • Auteur

    Marcel Jeucken
  • Publicatiedatum

    08 juli 2021

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download