Publicaties

Kennisupdate: Hoe kunnen pensioenfondsen reageren op COVID-19?

De corona crisis kan bestaande trends versnellen. Sociale en ecologische uitdagingen winnen aan belang. Beleggers hebben hierbij verschillende initiatieven ontplooid waar pensioenfondsen zich bij kunnen aansluiten, van oproepen om werknemers te beschermen tot een groen herstel.

Thema’s die de komende tijd belangrijker kunnen worden zijn duurzame investeringen, belastingontwijking, lokale ketens en het opbouwen van buffers.

Het volledige document is hieronder te downloaden.

Download publicatie
  • Auteur

    Rens van Tilburg
  • Publicatiedatum

    01 juli 2020

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download