Publicaties

Kennispaper 6: De circulaire agenda

In haar nieuwe kennispaper ‘De circulaire agenda’ geeft SPIL een overzicht van de stappen die pensioenfondsbestuurders nu kunnen zetten om de transitie naar een circulaire economie te maken. Niets doen is geen optie meer, wel kunnen pensioenfondsen kiezen voor een meer of minder ambitieus circulair beleggingsbeleid. Een circulair beleggingsbeleid helpt ook andere doelstellingen van pensioenfondsen te realiseren, bv. op het terrein van klimaat of de Sustainable Development Goals (SDG’s).

“De transitie naar een circulaire economie is begonnen. Pensioenbeleggers hebben daarin een keuze in hoeverre ze voorop willen lopen. Maar de keuze om dit onderwerp niet mee te nemen is er niet”, aldus SPIL-lid Erik Breen (Triodos IM): “Pensioenfondsen zullen op z’n minst de lineaire risico’s moeten mitigeren, maar kunnen CE ook zien als onderdeel van hun duurzame strategie of, nog verstrekkender, als beleggingskans.”

In het eerdere kennispaper ‘Belang van de circulaire economie voor pensioenbeleggingen’ (2018) beschreven de SPIL-leden hoe de transitie naar een circulaire economie het beleggingsbeleid beïnvloedt.

Klik hieronder om het kennispaper te downloaden.

Download publicatie
Volg Erik Breen op social media
  • Auteur

    Erik Breen
  • Publicatiedatum

    15 januari 2019

Meer publicaties

The Financial Return of Responsible Investing

The growing interest in Responsible Investing (RI) raises the question whether pursuing environmental, social and governance (ESG) goals – limiting the range of potential investment opportunities – requires sacrificing performance.

Meer Download

Kennispaper 2: De impact van klimaatverandering

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de risico’s in hun beleggingsportefeuille als gevolg van klimaatverandering beperken, maar met hun beleggingen de transitie ook stimuleren. Als pensioenfondsen wachten tot steeds meer fysieke effecten van klimaatverandering zichtbaar worden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen. In dit kennispaper schetst SPIL hoe klimaatverandering pensioenfondsen raakt.

Meer Download